Nghề Bán Hàng

Kịch Bản Bán Hàng Online

Trong thời gian 3 tháng vừa qua, tôi có làm việc với các bạn đến từ vị trí Marketing và Sale của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc kinh doanh hộ cá thể. Tôi nhận thấy, kịch bản bán hàng online của các shop cứ na ná giống nhau...