StartupVN là Website dành cho các doanh chủ, doanh nhân, nhà quản trị, quản lý, Startups Founders, các bạn đang chuẩn bị Startup nhằm trao đổi thảo luận chia sẻ và nhận chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức, trải nghiệm về quản trị và khởi nghiệp để nâng cao năng lực cá nhân và năng suất của tổ chức.

Website cũng là nơi kết nối và hỗ trợ cho việc kinh doanh của từng thành viên tham gia. StartupVN duy trì sinh hoạt chính online tại https://startupvn.vn/.

Sứ mệnh của StartupVN: Sẻ chia Tri thức. Nâng tầm Quản trị. Kết nối kinh doanh. Phát triển vững bền.

Giá trị cốt lõi của StartupVN: Chính trực. Chuyên nghiệp. Tôn trọng. Công bằng. Chân thành. Liên tục hoàn thiện. Đồng hành Phát triển.

Một số điều cần biết về StartupVN:

  • Thành viên: doanh nhân, nhà quản lý, Startups, các bạn đang chuẩn bị Startups tham gia StartupVN trên tinh thần tự nguyện, và phải dùng họ tên thật trên Website. Avatar nên thể hiện mặt thật, trừ những trường hợp và thời gian đặc biệt.
  • Các thành viên khi tham gia hoạt động StartupVN không bàn về chính trị, tôn giáo và những vấn đề liên quan đến cá nhân khác, Website khác.
  • StartupVN khuyến khích trao đổi thẳng thắn nhưng thân mật. Trong StartupVN có các bài viết của các thành viên, đặc biệt là Ban cố vấn, Ban chuyên môn lứa tuổi 5X, 6X…vì vậy các bạn trẻ nên lưu ý xưng hô cho hợp lý.
  • StartupVN không chấp nhận các thành viên quảng cáo “vô trật tự”.
  • StartupVN khuyến khích các thành viên hoạt động: tham gia thảo luận.