Khởi nghiệp

Kiếm Tiền Hay Xây Dựng Sự Nghiệp

Một năm nữa lại sắp kết thúc, người nhân viên đang mong ngóng lương thưởng. Có ngành thì tính bằng tháng, bằng trăm triệu, cũng có ngành chỉ có phần quà tượng trưng....