Marketing

Vòng Tự Vệ Khách Hàng – Phản Quảng Cáo

Ngày mới được cấp MST, tôi còn chưa kịp biết MST của mình thì trong vòng 4h đồng hồ, hơn 300 cuộc gọi điện thoại chào mời mua, sử dụng sản phẩm/dịch vụ từ đủ thể loại: Website (là nhiều nhất, chừng 60%) bút thông minh, dịch vụ kế toán,...