Đầu Tư

Bí Quyết Đầu Tư Chứng Khoán Thành Công

Các Mã ngoài VN30 đa phần bị chi phối khá lớn, Đọc vị được hành vi của lái cũng sẽ góp phần không nhỏ vào cuộc đi săn. Bẫy giăng khắp nơi, Nếu chỉ dựa vào tin, Chart, vol, PTKT, PTCB thôi thì chưa đủ, phải nghiên cứu và đọc...